vernacular architecture

Kiến trúc bản địa – Sự hoà hợp giữa kiến trúc và bản sắc địa phương
Kiến trúc bản địa – Sự hoà hợp giữa kiến trúc và bản sắc địa phương
artLIVE – Bảo vệ và gìn giữ kiến ​​trúc bản địa có thể giúp bảo tồn...