Tiêu kịch hóa nghệ

‘Tiêu kịch hóa nghệ’ – Kéo gần nghệ thuật sân khấu đến với khán giả trẻ 
‘Tiêu kịch hóa nghệ’ – Kéo gần nghệ thuật sân khấu đến với khán giả trẻ 
artLIVE – Ngày 02-12, tại Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ 5B, chương trình trao đổi...