quartet for the end of time

‘Quartet for the End of Time’ – Khúc nhạc vang tiếng Khải Huyền
‘Quartet for the End of Time’ – Khúc nhạc vang tiếng Khải Huyền
artLIVE - Quartet for the End of Time được nhà soạn nhạc người Pháp, Olivier Messiaen, sáng tác trong trại tù binh chiến tranh. Bản nhạc bắt nguồn từ đức tin Kito giáo sâu sắc, lấy cảm hứng từ sách Khải Huyền.