Họ gọi món và lăn dài trên cát

‘Họ gọi món và lăn dài trên cát, sóng biển và đám cỏ lăn’ – Phi lý với cái lý nào?
‘Họ gọi món và lăn dài trên cát, sóng biển và đám cỏ lăn’ – Phi lý với cái lý nào?
artLIVE - Ngày 16-12 vừa qua, vở kịch phi lý 'Họ gọi món và lăn dài trên cát, sóng biển và đám cỏ lăn' đã tái ngộ với công chúng Thành phố Hồ Chí Minh. Tác phẩm tạo ra cơ hội để các khán giả trẻ được kết nối với một hình thức sân khấu mới, từ đó mở ra những cuộc hội thoại tích cực xoay quanh nghệ thuật và đời sống.