aerobic

Aerobic đã trở thành xu hướng thể thao trên thế giới như thế nào?
Aerobic đã trở thành xu hướng thể thao trên thế giới như thế nào?
artLIVE - Xuất hiện từ những năm 80 của thế kỷ XX, aerobic dần trở thành một xu hướng mới trong cộng đồng thể thao, được nhiều người yêu thích và bắt đầu tập luyện.