overview

Văn bản hướng dẫn và biểu mẫu

artLIVE xin cảm ơn Quý Doanh nghiệp đã tin tưởng đồng hành cùng chúng tôi tại Taste of Saigon. Đây là mục tổng hợp các văn bản hướng dẫn và biểu mẫu dành cho Quý Doanh nghiệp tham gia triển lãm. Vui lòng chắc chắn rằng bạn đã tải và hiểu nội dung các văn bản bên dưới. Let's set the vibes!

overview

Instructions and Forms

artLIVE would like to thank you for your trust in accompanying us at Taste of Saigon. This is a collection of guiding documents and forms for businesses participating in the exhibition. Please make sure you have downloaded and understood the content of the documents below. Let's set the vibe!