surfskate

Surfskate Sài Gòn: Những ‘cá thể’ riêng lẻ tạo nên tập thể Surfskate đầy đam mê
Surfskate Sài Gòn: Những ‘cá thể’ riêng lẻ tạo nên tập thể Surfskate đầy đam mê
artLIVE - Surfskate Sài Gòn là ‘ngôi nhà chung’ của những thành viên yêu thích bộ môn thể thao Surfskate tại Việt Nam. Anh Mike Hoàng thành lập nhóm vào năm 2022 nhằm hướng đến cộng đồng Surfskate nơi mọi người cùng học tập, rèn luyện, phát triển,...