Đơn đăng ký

  Chúng tôi hiện tại đã dừng nhận đơn đăng ký. Xin cảm ơn


  ***Lưu ý: Link tài liệu cần được mở quyền truy cập public cho Ban Tổ Chức

  ***Note: The file needs to be open to public access for the organiser.

  File Drive dự thi được đặt tên theo cú pháp: APC2023_[HỌ TÊN]__[SĐT] | The drive for the contest is named with the following syntax: APC2023_[FULL NAME]__[Phone number]

  ***Lưu ý: - Hình ảnh rõ mặt, sáng với trang phục lịch sự.

  ***Note: - The image is clear, bright with polite clothes.  Chúng tôi hiện tại đã dừng nhận đơn đăng ký. Xin cảm ơn

  https://artlive.vn/wp-content/uploads/2023/08/event-sub-logo.svg
  https://artlive.vn/wp-content/uploads/2023/08/event-logo-4.svg

  Register

   Chúng tôi hiện tại đã dừng nhận đơn đăng ký. Xin cảm ơn


   ***Lưu ý: Link tài liệu cần được mở quyền truy cập public cho Ban Tổ Chức

   ***Note: The file needs to be open to public access for the organiser.

   File Drive dự thi được đặt tên theo cú pháp: APC2023_[HỌ TÊN]__[SĐT] | The drive for the contest is named with the following syntax: APC2023_[FULL NAME]__[Phone number]

   ***Lưu ý: - Hình ảnh rõ mặt, sáng với trang phục lịch sự.

   ***Note: - The image is clear, bright with polite clothes.   Chúng tôi hiện tại đã dừng nhận đơn đăng ký. Xin cảm ơn

   https://artlive.vn/wp-content/uploads/2023/08/event-sub-logo.svg
   https://artlive.vn/wp-content/uploads/2023/08/event-logo-4.svg