Đơn đăng ký

  Chúng tôi hiện tại đã dừng nhận đơn đăng ký. Xin cảm ơn


  ***Lưu ý: Link tài liệu cần được mở quyền truy cập public cho Ban Tổ Chức

  ***Note: The file needs to be open to public access for the organiser.

  File Drive dự thi được đặt tên theo cú pháp: AMC2023_[HỌ TÊN]__[SĐT] | The drive for the contest is named with the following syntax: AMC2023_[NAME]__[Phone number]

  Trong file bắt buộc phải có 2 nội dung sau | The file must contain the following two contents:

  1. Hình chân dung của bạn | Your portrait

  ***Lưu ý: - Hình ảnh rõ mặt, sáng với trang phục lịch sự.

  ***Note: - The image is clear, bright with polite clothes.

  2. Video thực hiện món thức uống sáng tạo của bạn | Video of making your creative drink

  Video có thời lượng tối đa là 7 phút đáp ứng yêu cầu được mô tả bên dưới | The video of up to 7 minutes in length that fits the conditions listed below.

  Chọn một trong hai ngôn ngữ thuyết trình: Tiếng Anh hoặc Tiếng Việt

  • Giới thiệu ngắn gọn bản thân

  • Giới thiệu tên món thức uống bạn sẽ thực hiện

  • Chia sẻ ngắn gọn về ý tưởng của món thức uống được lấy cảm hứng từ đâu.

   ----

  • Choose one of two ways: English or Vietnamese

  • Introduce yourself briefly.

  • Introduce the cocktail you'll be making.

  • Briefly describe the source of the drink's inspiration.

  ***Lưu ý: Tham khảo video mẫu được thực hiện bởi Mixologist Alex Huy Trần bên dưới.

  ***Note: Please watch the sample video below, which was made by Mixologist Alex Huy Tran


  Chúng tôi hiện tại đã dừng nhận đơn đăng ký. Xin cảm ơn

  https://artlive.vn/wp-content/uploads/2023/08/event-sub-logo.svg
  https://artlive.vn/wp-content/uploads/2023/08/event-logo-3.svg

  Regisner

   Chúng tôi hiện tại đã dừng nhận đơn đăng ký. Xin cảm ơn


   ***Lưu ý: Link tài liệu cần được mở quyền truy cập public cho Ban Tổ Chức

   ***Note: The file needs to be open to public access for the organiser.

   File Drive dự thi được đặt tên theo cú pháp: AMC2023_[HỌ TÊN]__[SĐT] | The drive for the contest is named with the following syntax: AMC2023_[NAME]__[Phone number]

   Trong file bắt buộc phải có 2 nội dung sau | The file must contain the following two contents:

   1. Hình chân dung của bạn | Your portrait

   ***Lưu ý: - Hình ảnh rõ mặt, sáng với trang phục lịch sự.

   ***Note: - The image is clear, bright with polite clothes.

   2. Video thực hiện món thức uống sáng tạo của bạn | Video of making your creative drink

   Video có thời lượng tối đa là 7 phút đáp ứng yêu cầu được mô tả bên dưới | The video of up to 7 minutes in length that fits the conditions listed below.

   Chọn một trong hai ngôn ngữ thuyết trình: Tiếng Anh hoặc Tiếng Việt

   • Giới thiệu ngắn gọn bản thân

   • Giới thiệu tên món thức uống bạn sẽ thực hiện

   • Chia sẻ ngắn gọn về ý tưởng của món thức uống được lấy cảm hứng từ đâu.

    ----

   • Choose one of two ways: English or Vietnamese

   • Introduce yourself briefly.

   • Introduce the cocktail you'll be making.

   • Briefly describe the source of the drink's inspiration.

   ***Lưu ý: Tham khảo video mẫu được thực hiện bởi Mixologist Alex Huy Trần bên dưới.

   ***Note: Please watch the sample video below, which was made by Mixologist Alex Huy Tran


   Chúng tôi hiện tại đã dừng nhận đơn đăng ký. Xin cảm ơn

   https://artlive.vn/wp-content/uploads/2023/08/event-sub-logo.svg
   https://artlive.vn/wp-content/uploads/2023/08/event-logo-3.svg