Trường THCS Nguyễn Trãi

Draw your Dream – Hành trình ‘Vẽ giấc mơ em’ đầu tiên đầy cảm xúc
Draw your Dream – Hành trình ‘Vẽ giấc mơ em’ đầu tiên đầy cảm xúc
artLIVE – Draw your Dream đã hoàn thành nét vẽ đầu tiên trên bức tranh thiện...