triển lãm Nhạc Khúc

Triển lãm Nhạc Khúc – Khi âm nhạc và hội họa giao thoa 
Triển lãm Nhạc Khúc – Khi âm nhạc và hội họa giao thoa 
artLIVE – Trần Thế Vĩnh đã thể hiện một góc nhìn mới lạ về những rung...