triển lãm nghệ thuật

Vọng Cảnh – Triển lãm tranh lụa giao hòa giữa truyền thống và đương đại 
Vọng Cảnh – Triển lãm tranh lụa giao hòa giữa truyền thống và đương đại 
artLIVE – Tranh lụa – hình thức kỹ thuật mang hơi thở truyền thống đã giúp...
‘Họa duyên tương ngộ’ với 100 tác phẩm của cố họa sĩ Trần Phúc Duyên
‘Họa duyên tương ngộ’ với 100 tác phẩm của cố họa sĩ Trần Phúc Duyên
artLIVE – Phạm Lê Collection kết hợp cùng gia đình cố họa sĩ và bảo tàng...