triển lãm một vóc nghìn vải

READYMADE: Một Vóc Nghìn Vải – Sự nhận dạng của phong cách Streetwear 
READYMADE: Một Vóc Nghìn Vải – Sự nhận dạng của phong cách Streetwear 
artLIVE – Triển lãm READYMADE: Một Vóc Nghìn Vải đi tìm và định hình, tôn vinh...