triển lãm Một trạng thái mèo

‘Một trạng thái mèo’ và họa sĩ Chu Tiến Thăng: ‘Quá trình vẽ làm mình cảm thấy hạnh phúc nhất’
‘Một trạng thái mèo’ và họa sĩ Chu Tiến Thăng: ‘Quá trình vẽ làm mình cảm thấy hạnh phúc nhất’
artLIVE – Triển lãm Một trạng thái mèo không chỉ thể hiện hình thể loài mèo...