Triển lãm Kẻ mộng mơ

Triển lãm Kẻ mộng mơ – sự kết hợp hài hòa giữa chủ nghĩa siêu thực và biểu hiện 
Triển lãm Kẻ mộng mơ – sự kết hợp hài hòa giữa chủ nghĩa siêu thực và biểu hiện 
artLIVE –  Triển lãm Kẻ mộng mơ của họa sĩ Phạm Anh chính là hình tượng...