Triển lãm Gặp gỡ

Triển lãm ‘Gặp gỡ’ – nhìn lại chặng đường 14 năm sáng tác nghệ thuật
Triển lãm ‘Gặp gỡ’ – nhìn lại chặng đường 14 năm sáng tác nghệ thuật
artLIVE –  Triển lãm Gặp gỡ với sê-ri Adam Eva và Con rồng cháu tiên như...