Triển lãm đi chơi 4

Triển lãm ‘Đi chơi 4’ – nhìn lại hành trình 7 năm vẽ cùng nhau
Triển lãm ‘Đi chơi 4’ – nhìn lại hành trình 7 năm vẽ cùng nhau
artLIVE- Triển lãm Đi chơi 4 như một trạm dừng để nhìn lại những hoạt động...