triển lãm Chuyện kể Tôi. Tôi kể chuyện

Chuyện kể Tôi. Tôi kể chuyện – Khi nghệ sĩ ‘tự họa’ chân dung mình (P. 2)
Chuyện kể Tôi. Tôi kể chuyện – Khi nghệ sĩ ‘tự họa’ chân dung mình (P. 2)
artLIVE – Triển lãm Chuyện kể Tôi. Tôi kể chuyện không chỉ là hành trình tự...