Tranh trừu tượng

Triển lãm ‘Định Mức Chú Ý’  – Cuộc viễn du của nội tâm vào chốn không hình
Triển lãm ‘Định Mức Chú Ý’  – Cuộc viễn du của nội tâm vào chốn không hình
artLIVE - ‘Định Mức Chú Ý’ là triển lãm cá nhân của họa sĩ Ivan Shevnesky, trưng bày các tác phẩm theo trường phái trừu tượng, phô diễn những biến chuyển độc đáo trong nội tâm của nam họa sĩ. 
Ivan Shenevskiy – Điều khó nhất là thành thật với chính mình
Ivan Shenevskiy – Điều khó nhất là thành thật với chính mình
artLIVE – Họa sĩ Ivan Shenevskiy thể hiện tất cả những cảm xúc một cách chân...