Trần Nữ YênKhê

Trần Nữ YênKhê – Thử, trải nghiệm và tìm kiếm ‘ngôn ngữ’ nghệ thuật riêng biệt
Trần Nữ YênKhê – Thử, trải nghiệm và tìm kiếm ‘ngôn ngữ’ nghệ thuật riêng biệt
artLIVE - Đối với nghệ sĩ YênKhê, bất kỳ loại hình nghệ thuật nào cũng cần dấu ấn riêng. Giữa vô vàn thực hành nghệ thuật đã và đang diễn ra trên thế giới, làm sao để tìm thấy cho mình một ‘ngôn ngữ’ nghệ thuật riêng biệt?