Nhà pha chế rượu Elia Marchetti

Elia Marchetti – Bartender là một nhà tư vấn tâm lý
Elia Marchetti – Bartender là một nhà tư vấn tâm lý
artLIVE – Nhà pha chế rượu Elia Marchetti, giám khảo cuộc thi artLIVE Mixology Championship 2023,...