Nghĩa Đặng

Triển lãm ‘Ngân nga ở đoạn cuối cơn mơ’ – vén màn bí mật của những hồi ức mơ hồ
Triển lãm ‘Ngân nga ở đoạn cuối cơn mơ’ – vén màn bí mật của những hồi ức mơ hồ
artLIVE - 'Ngân nga ở đoạn cuối cơn mơ' là triển lãm cá nhân, trưng bày các tác phẩm của họa sĩ Nghĩa Đặng, thông qua đó, người nghệ sĩ có thể thấu rõ và mổ xẻ những liên kết đằng sau tâm trí và tác phẩm của anh.