mô hình ẩm thực

SAMPURU – Nghệ thuật làm mô hình ẩm thực Nhật Bản
SAMPURU – Nghệ thuật làm mô hình ẩm thực Nhật Bản
artLIVE - Sampuru, hay còn gọi là nghệ thuật làm mô hình ẩm thực, chính là một ngành 'công nghiệp hái ra tiền' thể hiện bản sắc văn hóa Nhật Bản đậm đà.