Mặt đối mặt

Triển lãm ‘Mặt đối mặt’ – 18 bức chân dung phản chiếu bản chất con người
Triển lãm ‘Mặt đối mặt’ – 18 bức chân dung phản chiếu bản chất con người
artLIVE – Họa sĩ Val Nguyễn không chỉ mang đến những bức chân dung được vẽ...