MANI Foundation

Triển lãm ‘Her Story: Women in Art’ – Nghệ thuật qua lời kể của những họa sĩ nữ
Triển lãm ‘Her Story: Women in Art’ – Nghệ thuật qua lời kể của những họa sĩ nữ
artLIVE - Triển lãm ‘Her Story: Women in Art’ trưng bày tác phẩm hội họa của những nữ họa sĩ, thông qua đó, họ kể câu chuyện cuộc đời và góc nhìn nghệ thuật riêng biệt của từng người.