Huy Nguyễn

Huy Nguyễn – Phải yêu thương con người, không phải với rượu vang
Huy Nguyễn – Phải yêu thương con người, không phải với rượu vang
artLIVE – Huy Nguyễn, giám khảo của cuộc thi artLIVE Pizza Championship 2023 là một sommelier...