hội họa alla prima

Trực hoạ, kỹ thuật tạo ra những tác phẩm ghi dấu thời gian
Trực hoạ, kỹ thuật tạo ra những tác phẩm ghi dấu thời gian
artLIVE – Trực họa luôn là trải nghiệm sáng tác đầy thú vị và giàu cảm...