Họa sĩ Trịnh Hữu Ngọc

Họa sĩ Trịnh Hữu Ngọc – Thành người Tự do, rồi mới thành Nghệ sĩ
Họa sĩ Trịnh Hữu Ngọc – Thành người Tự do, rồi mới thành Nghệ sĩ
artLIVE – Trịnh Lữ – con trai cố họa sĩ Trịnh Hữu Ngọc đã viết hơn...