Họa sĩ Nguyễn Ngọc Thạch

Triển lãm Vãng cảnh – thoát khỏi hình thức nặng nề trong các tác phẩm trước đây
Triển lãm Vãng cảnh – thoát khỏi hình thức nặng nề trong các tác phẩm trước đây
artLIVE – Những mối quan hệ của con người, bất công trong cuộc sống, thay đổi...