Họa sĩ Nguyễn Minh Hiếu

Triển lãm Một đoạn đường– suy ngẫm về sự sống và những mâu thuẫn trong xã hội
Triển lãm Một đoạn đường– suy ngẫm về sự sống và những mâu thuẫn trong xã hội
artLIVE – Triển lãm Một đoạn đường của họa sĩ Nguyễn Minh Hiếu phản ánh sâu...