Hậu Ấn tượng

Trường phái Hậu Ấn tượng và hành trình tìm kiếm cảm xúc trong vật thể
Trường phái Hậu Ấn tượng và hành trình tìm kiếm cảm xúc trong vật thể
artLIVE - Trường phái Hậu Ấn tượng không chỉ khắc họa phong cảnh, thiên nhiên hay sự vật theo dòng chảy nghệ thuật, mà còn tập trung tìm kiếm cảm xúc đằng sau mỗi vật thể.