Global City

Giải chạy vượt thử thách ViBRANT RaCE – Family Version
Giải chạy vượt thử thách ViBRANT RaCE – Family Version
artLIVE - Giải chạy vượt thử thách ViBRANT RaCE quay trở lại với phiên bản dành cho cả gia đình, nằm trong khuôn khổ Ngày Hội Gia Đình - Summer Family Funtime. Giờ đây, cả bé và ba mẹ có thể tham gia chạy bộ kết hợp vượt thách thể lực hấp dẫn.