Giữ ấm vào ban đêm mỗi khi cắm trại là vô cùng quan trọng và cần thiết