FPT University

Cùng hành trình Thỉnking lan  tỏa  giá  trị  người  đồng  hành
Cùng hành trình Thỉnking lan  tỏa  giá  trị  người  đồng  hành
artLIVE - 'Thỉnking - Thỉnh Tri thức, Kính Tương lai' là hoạt động được tổ chức bởi Trường Đại học FPT nhằm tạo ra một sân chơi mới mẻ và ý nghĩa, nơi giới trẻ được khích lệ chia sẻ câu chuyện học tập và phát triển cá nhân của mình. Từ ngày 23/3 đến 27/4, khi tham gia và chia sẻ câu chuyện, bạn có cơ hội nhận các giải thưởng cực kỳ hấp dẫn với tổng giá trị lên đến 100 triệu đồng.