cờ vua

Cờ vua và hành trình trở thành bộ môn thể thao trí tuệ hàng đầu
Cờ vua và hành trình trở thành bộ môn thể thao trí tuệ hàng đầu
artLIVE – Cờ vua có thể được xem như một bộ môn thể thao trí tuệ lâu đời và được chơi rộng rãi nhất trên thế giới, đạt được ý nghĩa văn hóa và trí tuệ mà ít hoạt động khác có thể sánh được.