chủ nghĩa hiện đại

Chủ nghĩa Hiện đại – Đề cao sự thể nghiệm và đổi mới 
Chủ nghĩa Hiện đại – Đề cao sự thể nghiệm và đổi mới 
artLIVE - Chủ nghĩa Hiện đại biểu thị một khởi đầu đổi mới so với những truyền thống nghệ thuật cổ điển từ thời Phục Hưng. Thuật ngữ này cũng được sử dụng như một đặc trưng của thời kỳ hiện đại ở đa lĩnh vực, từ văn hóa tới học thuật.