bí ẩn

Những lá bài Tarot hay nghệ thuật kể chuyện bằng hình ảnh?
Những lá bài Tarot hay nghệ thuật kể chuyện bằng hình ảnh?
Tarot không chỉ là một công cụ bói bài, mà là một hình thức nghệ thuật, một cách kể chuyện.