Bauhaus

Vì sao phong cách Bauhaus lại có ảnh hưởng đến nền nghệ thuật hiện đại? 
Vì sao phong cách Bauhaus lại có ảnh hưởng đến nền nghệ thuật hiện đại? 
artLIVE – Tuy trường phái chỉ tồn tại được 14 năm nhưng phong cách Bauhaus lại...