bắn cung

Bắn cung – Bộ môn lâu đời nhất trong lịch sử thể thao
Bắn cung – Bộ môn lâu đời nhất trong lịch sử thể thao
artLIVE - Bắn cung đã xuất hiện từ khoảng 10.000 năm trước Công Nguyên. Đây là một trong những bộ môn thể thao lâu đời nhất vẫn còn được duy trì cho đến ngày nay.