Auguste Escoffier

Haute Cuisine – Văn hoá ẩm thực Pháp cao cấp
Haute Cuisine – Văn hoá ẩm thực Pháp cao cấp
artLIVE - Haute Cuisine là văn hoá ẩm thực pháp cao cấp xuất hiện ở những năm đầu thế kỷ 20. Trường phái ẩm thực này đòi hỏi đầu bếp phải sử dụng nguyên liệu tươi ngon, quy trình chế biến tỉ mỉ, cùng cung cách phục vụ đẳng cấp.